Kantine

De kantine in het clubhuis kan gereserveerd worden voor grotere groepen

Reservering verzoeken worden goedgekeurd door de verenigingsmanager of de sectie facilitair.

Nodigt u uit via Office 365 Nijmegen Atletiekuit, gebruik dan de vergaderlocatie kantine

Nodigt u van buiten de vereniging uit gebruik dan het adres: kantine@nijmegenatletiek.nl

De organisator ontvangt de uiteindelijke bevestiging/goedkeuring.

In onderstaande kalender is de beschikbaarheid weergegeven 

Facilitair overzicht