Algemene Leden Vergadering maandag 6 mei

Op maandag 6 mei staat de ALV gepland. Schrijf dit alvast op de kalender

Maandag 6 mei, is de jaarlijkse ledenvergadering van Nijmegen Atletiek, noteer deze alvast op de kalender. Uitnodiging wordt begin april verstuurd. De stukken zullen uiterlijk 2 weken van te voren op de site verschijnen.

Nieuws overzicht