Opstart loopgroepen en wandelaars

Buitenspel

Er blijkt enige verwarring te zijn ontstaan over het hervatten van de trainingen voor lopers en wandelaars. Mede daarom het volgende.

Vanaf 11 mei start fase twee en mogen volwassenen vanaf 19 jaar buiten trainen.
Dit betekent, zo schrijft de Atletiekunie, dat ook loopgroepen de trainingen weer kunnen hervatten. Ook Nijmegen Atletiek wil met de leden gefaseerd toewerken naar een reguliere situatie om op een verantwoorde wijze (verder) open te gaan.

De gemeente Nijmegen geeft aan minder sturend te zullen zijn en ook minder regie te gaan voeren. De verantwoordelijkheid komt zo meer bij de sportaanbieders te liggen, aldus de gemeente.

Het bestuur van Nijmegen Atletiek stelt daarom de volgende vier voorwaarden aan het opstarten van de loopgroepen en wandelgroepen.
1.    Onverkorte handhaving 1,5 meter-eis en alle andere protocollen die
       door de Atletiekunie en NOC*NSF zijn geformuleerd.
2.    Het clubhuis blijft dicht; geen gebruik kantine, kleedkamers,
       toilet en kluisjes.
3.    Max. 9 lopers (+ 1 trainer).
4.    Niet verzamelen op het voorterrein, terras van het clubhuis of baan.

De leeftijd van lopers/wandelaars en trainers bij Nijmegen Atletiek is betrekkelijk hoog.
Trainers, lopers en wandelaars moeten goed nadenken in hoeverre lopen in groepsverband veilig is, zeker wanneer zij tot een risicogroep behoren. Iedereen kan bij het RIVM nagaan of hij of zij daartoe behoort.

Een en ander kan betekenen, omdat organisatie nu eenmaal tijd kost, dat in het weekend van 23 mei pas de eerste loopgroepen/wandelaars van start kunnen gaan.

De informatie hierover ontvang je van de betreffende coördinatiecommissie. Tot die tijd is trainen met een vriend of vriendin natuurlijk altijd mogelijk en wellicht ook veiliger.

Het bestuur van Nijmegen Atletiek.

Nieuws Overzicht