Beperkte openstelling clubhuis

nieuwe situatie

In overleg met facilitair en de coördinatiecommissie Loopsport heeft het bestuur besloten het clubhuis beperkt te openen vanaf zaterdag 4 juli voor de loopgroepen in de ochtenden, met inachtneming van de 1,5 meternorm.

Het clubhuis is de eerste weken enkel geopend in de ochtenden en dan ook alleen wanneer er een barmedewerker aanwezig is. Dit lijkt de eerste maand, juli, te lukken. Aan de looptrainers wordt gevraagd ondersteuning te bieden. De coördinatiecommissie Loopsport zal binnenkort de trainers instrueren hoe te handelen. Facilitair heeft het clubhuis er al op ingericht. Er is weliswaar geen belemmering meer wat betreft het aantal mensen, dat bij elkaar mag komen, maar gelet op de grootte van ons clubhuis zijn we toch aan beperkingen gebonden. De komende weken zoeken we samen naar een tijdelijke oplossing voor een avondopenstelling. Voor een deel hangt dat samen met het (deels) ontbreken van barbezetting, mede door het aanbreken van de vakantietijd. We hopen daar later in juli meer over te kunnen melden.

Het bestuur van Nijmegen Atletiek

Nieuws Overzicht