Sportief wandelen en Nordic Walking start vanaf 1 september

Foto Wandelen

Trainingen voor Sportief Wandelen en Nordic Walking gaan per 1 september weer van start

De Coördinatiecommissie Wandelen heeft in juni in overleg met het bestuur besloten de trainingen niet eerder dan 1 september te starten. Dit had vooral te maken met de beschikbaarheid van trainers, maar ook met het gegeven dat veel wandelaars en trainers tot de risicogroep behoren. 
Recent heeft de Coördinatiecommissie overleg gehad met het bestuur om de situatie opnieuw te beoordelen. We weten nu meer over de regels waaraan tijdens de training op gelet moet worden en zijn er voldoende trainers beschikbaar. Besloten is dan ook om de trainingen met ingang van 1 september weer te hervatten. Mogelijk wordt het aantal groepen en de trainingstijden enigszins aangepast. De wandelaars worden hierover tijdig per mail door de CCW geïnformeerd.

Nieuws Overzicht