Contributie en afdracht
Atletiek Unie 2021

Contributie

In 2021 gaat het wat anders dan wat je gewend bent.

In januari wordt bij alle leden de afdracht voor de Atletiek Unie geïncasseerd of je ontvangt daarvoor een factuur.
Voor gemiste trainingen ten gevolge van Covid-19 krijgen de jeugd- en baanatleten een compensatie van 1 maand. D.w.z dat bij hen het eerste contributiebedrag eind februari wordt afgeschreven.
Voor recreanten en wandelaars is de compensatie 3 maanden dus daar is de eerste afschrijving eind april. Wij incasseren altijd achteraf dus aan het einde van de maand, de laatste incasso voor 2021 is dus rond 24 december.
Leden die nog per factuur betalen krijgen respectievelijk in de maand februari of april de factuur toegestuurd.

Mocht je nog vragen hebben mail die dan naar: ledenadministratie@nijmegenatletiek.nl

Nieuws Overzicht