Digitale Algemene Vergadering op 7 juni

Digitaal

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering (AV) op 7 juni a.s. om 20.00 uur.
Deze vergadering zal digitaal plaatsvinden.

Volgens de statuten en het Huishoudelijk Reglement moet de jaarlijkse vergadering voor 1 mei plaatsvinden. De Corona-spoedwet maakt het echter mogelijk de vergadering zowel maximaal 4 maanden uit te stellen als digitaal te houden. Omdat een digitale vergadering meer voorbereiding vraagt maken wij gebruik van de mogelijkheid de AV uit te stellen.

Hieronder vind je de voorlopige agenda. De officiële agenda en bijbehorende documenten worden later beschikbaar gesteld volgens onderstaande planning.

De planning is als volgt:
-    18 mei 2021: publicatie agenda Algemene Vergadering en bijbehorende documenten
-    24 mei 2021: uiterlijke datum indienen agendavoorstellen door leden.
-    28 mei 2021: publicatie definitieve agenda AV.
-    2 juni 2021: uiterlijke datum indienen aanvulling/wijzigingsvoorstellen als ook vragen over de agenda, stukken en de gevraagde besluitvorming.
-    7 juni 2021: AV

Je kunt je nu alvast voor deze vergadering aanmelden bij de ledenadministratie.
Kun je niet deelnemen aan de AV dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen.
Hierover meer informatie bij de definitieve uitnodiging voor de AV

Namens het bestuur
Leo Deurloo
secretaris

Nieuws Overzicht