Save the date: woensdag 12 april Ledenvergadering

Ledenvergadering

Van het bestuur.
De Algemene Vergadering voor dit jaar wordt gehouden op woensdag 12 april a.s. om 20.00 uur in de kantine van ons clubhuis.

Binnenkort ontvang je de uitnodiging en zijn de documenten te vinden op de website van Nijmegen Atletiek.
Wat staat er op de agenda?
1.    Uiteraard de gebruikelijke zaken zoals de financiële jaarrekening 2022 en de begroting 2023, inclusief de vaststelling van de contributie van 2023.
2.    De zittingstermijn van 2 bestuursleden loopt af. Het betreft Mieke Doggenaar (algemeen bestuurslid) en Leo Deurloo (secretaris). Mieke stelt zich herkiesbaar.
Leo heeft aangegeven dat hij wil stoppen, omdat hij onvoldoende tijd kan vrijmaken om de functie goed te vervullen.

Dus bij deze een oproep voor kandidaatstelling voor de functie van secretaris.
Als er zich geen kandidaten melden dan heeft Leo toegezegd zich herkiesbaar te stellen en de functie voor een beperkte tijd wil blijven te vervullen.

3.    De beleidspunten voor de komende tijd.
4.    Veilig sportklimaat
5.    Kun je agendapunten aandragen?
Ja, je kunt agendapunten aandragen voor de Algemene vergadering.
Stuur dan voor 30 maart per mail  je agendapunt aan de secretaris (secretaris@nijmegenatletiek.nl)

Nieuws Overzicht