Uitnodiging voor de AV op maandag 20 nov, 20:30 uur

Algemen vergadering

Graag nodigen wij je uit voor een extra Algemene Vergadering (AV). Deze vindt plaats op
20 november 2023 om 20:30 uur in het clubhuis.

AGENDA EN DOCUMENTENDe agenda van de extra AV vind je hieronder. De bijbehorende documenten staan op de website. Hiervoor is het nodig dat je inlogt.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening 20.30 u  
 2. Post/mededelingen  
 3. Notulen AV 12 april 2023 B23-17
 4. Begroting 2024
 - Vaststelling van de contributies
 - Vaststelling van de begroting

B23-46
B23-43
 5. Voorstel statutenwijziging
- Voorstel voor de statuten wijziging
- Ontwerp akte

B23-45
Ontwerpakte
6. Team Toekomst  
7. Rondvraag  
8. Sluiting  

Het bestuur van Nijmegen Atletiek

Nieuws Overzicht