Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan is bedoeld als een handleiding voor trainers, coördinatoren, leden van de Technische Commissies en al degenen die zich bezighouden met het geven van trainingen of het geven van aanwijzingen daarbij. Voor iedere baangebruiker geldt het baanreglement.

Lees meer

Omgangsregels voor leden: basis sociale veiligheid

Omgangsregels voor alle leden: dé basis voor sociale veiligheid. Al geruime tijd zijn we als bestuur van Nijmegen Atletiek actief bezig met het thema “sociaal veilige sportomgeving”. Alle trainers hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd.
Het gaat echter niet alleen om trainers. Absoluut noodzakelijk voor sociale veiligheid is dat alle leden respectvol met elkaar omgaan. Daarom vinden wij het belangrijk om eens duidelijk op een rijtje te zetten wat dat inhoudt: respectvol met elkaar omgaan. Wat verwachten we van elkaar? Waar kunnen we elkaar eventueel op aanspreken als dat nodig is?

Lees meer

Statuten en Huishoudelijk reglement

Officiële stukken die nu eenmaal bij een vereniging horen, in de statuten waarom je een vereniging opricht en hoe je dat organiseert. In het huishoudelijke reglement de regeltjes waar ieder lid zich aan houdt.
In augustus 2021 zijn hier het bestuursreglement en bestuursafspraken WBTR toegevoegd.

Lees meer