Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan is bedoeld als een handleiding voor trainers, coördinatoren, leden van de Technische Commissies en al degenen die zich bezighouden met het geven van trainingen of het geven van aanwijzingen daarbij. Voor iedere baangebruiker geldt het baanreglement.

Lees meer

Statuten en Huishoudelijk reglement

Officiële stukken die nu eenmaal bij een vereniging horen, in de statuten waarom je een vereniging opricht en hoe je dat organiseert. In het huishoudelijke reglement de regeltjes waar ieder lid zich aan houdt.
In augustus 2021 zijn hier het bestuursreglement en bestuursafspraken WBTR toegevoegd.

Lees meer