Home › Vereniging › Contributie en lidmaatschap
 

 

Contributie 

De contributie van Nijmegen Atletiek en de basiscontributie en eventuele wedstrijdlicentie van de Atletiekunie zijn afhankelijk van het onderdeel waar je aan deelneemt. In onderstaande tabel staan de bedragen voor 2018 voor alle onderdelen genoemd.

 

Soort lidmaatschap Sectie Bedrag per jaar 2018
Bedrag per maand Atletiekunie
2018

Pupillen mini Jeugd € 194,10
€ 16,18 € 22,90
Pupillen A, B, C
Jeugd € 194,10 € 16,18 € 22,90
Junioren C, D 2 trainingen p/w
Jeugd € 216,60
€ 18,05 € 29,95
Junioren A, B 2 trainingen p/w
Wedstrijd € 226,00 € 18,83 € 29,95
Specialisatietraining 1 x extra module
C/D en A/B junioren
€ 24,00 €  2,00
 
Specialisatietraining 2 x extra modules C/D en A/B junioren   € 36,00
€  3,00
 
Specialisatietraining 3 x extra modules C/D en A/B junioren   € 48,00
€  4,00
 
VB-atleten Jeugd € 216,60 € 18,05
€ 29,95
Senioren en Masters Wedstrijd € 276,30 € 23,02 € 39,80
Hardlopen met gebruik baan
Wedstrijd € 276,30
€ 23,02
€ 39,80
Handbike Wedstrijd €   88,25 €  7,35
€ 16,95
Hardlopen met basislicentie AU, geen baangebruik.
Hardlopen € 168,30 € 14,02 € 16,95
Nordic Walking en Sportief Wandelen met basis AU
Nordic Walking en Sportief Wandelen € 139,20 € 11,60 € 16,95
Blind Running met basis AU
Hardlopen € 168,30
€ 14,02
€ 16,95
Gastlidmaatschap. Alleen op aanvraag
Alle disciplines.
€ 110,40
€ 9,20
€ 16,95
Wedstrijdlicentie op aanvraag Alleen voor leden. Extra kosten
    € 22,85

Voorwaarden

 • Je gaat het lidmaatschap van Nijmegen Atletiek per jaar aan, dus van 1 januari tot en met 31 december.
 • Bij tussentijdse opzegging in de loop van het jaar is het niet mogelijk om de betaling voor dat jaar te stoppen of om (een deel van) de betaling terug te krijgen.
 • Indien je je lidmaatschap wilt beëindigen, dient dat schriftelijk of per email te gebeuren vóór 1 december.
 • Jeugdleden (pupillen en junioren C/D) kunnen hun lidmaatschap per 1 september tussentijds opzeggen.
 • Bij opzegging ná 1 december dient zowel de contributie van Nijmegen Atletiek als de bijdrage aan de Atletiekunie voor het komende jaar betaald te worden.
 • De bijdrage aan de Atletiekunie bestaat uit de basiscontributie en indien van toepassing,de wedstrijdlicentie en is verplicht voor alle leden.
 • Bij inschrijving wordt éénmalig een bedrag van € 7,50 inschrijfkosten in rekening gebracht.
 • Voor leden van de sectie Sportief Wandelen en Nordic Walking geldt dat zij, zonder extra kosten, ook automatisch lid zijn van de wandelbond KNBLO.
 • Als je in de loop van het jaar lid wordt, betaal je de contributie van Nijmegen Atletiek vanaf de eerstvolgende hele maand. De bijdrage aan de Atletiekunie dient altijd geheel betaald te worden, ongeacht het tijdstip van lid worden.
 • Betaling van de contributie van Nijmegen Atletiek en de bijdrage aan de Atletiekunie is voor nieuwe leden alleen mogelijk via automatische incasso. Je betaalt 12 maandelijkse termijnen voor de contributie van Nijmegen Atletiek. Bij de eerste termijn van het jaar wordt de bijdrage aan de Atletiekunie opgenomen.
 • Kruis hiervoor ‘Machtiging automatische incasso’ aan op het inschrijfformulier en vul je bankrekeningnummer in waarvan de incasso plaats dient te vinden.
 • Nijmegen Atletiek geeft studenten 10% korting. Lever een kopie van je studentenkaart in.
 • Gezinnen krijgen 10% korting mits er minimaal 3 gezinsleden lid zijn, waarvan het jongste lid in het betreffende lidmaatschapsjaar nog geen 16 jaar oud is.
 • De kortingen zijn alleen van toepassing op de contributie van Nijmegen Atletiek en niet op de bijdrage aan de Atletiekunie.
 • Veranderen je NAW gegevens, dan kun je dit aanpassen door in te loggen met de persoonlijke inlogcode. Inloggen op de homepage, klik rechtsboven op: inloggen voor leden
Vragen? 

Blijven er nog vragen over? Wij zijn ook bereikbaar via de mail.
Het ABN-AMRO rekeningnummer van de ledenadministratie is: NL14ABNA0400152274
Het verenigingsnummer van Nijmegen Atletiek is V0018426.
Nijmegen Atletiek Verenigingsnummer V0018426 © 2018
Contact / Sitemap
Compatible met Firefox 18.0.2+ en Internet Explorer 9+ beste weergave in 1280x1024

Ogenblik a.u.b. ...