Omgangsregels voor leden: basis sociale veiligheid

Omgangsregels voor alle leden: dé basis voor sociale veiligheid. Al geruime tijd zijn we als bestuur van Nijmegen Atletiek actief bezig met het thema “sociaal veilige sportomgeving”.

Alle trainers hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aangevraagd. Het gaat echter niet alleen om trainers. Absoluut noodzakelijk voor sociale veiligheid is dat alle leden respectvol met elkaar omgaan. Daarom vinden wij het belangrijk om eens duidelijk op een rijtje te zetten wat dat inhoudt: respectvol met elkaar omgaan. Wat verwachten we van elkaar? Waar kunnen we elkaar eventueel op aanspreken als dat nodig is?

We brengen daarom graag deze omgangsregels, ons aangereikt door de NOC*NSF (http://nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag) , onder de aandacht van de leden en verzoeken iedereen er kennis van te nemen en zich hiernaar te gedragen. We gaan leden niet vragen die te ondertekenen, we gaan ze niet gebruiken als reglement of als een wetstekst. Zie ze als verkeersregels: hoe drukker het is, hoe belangrijker die zijn.

Omgangsregels

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of rechtstreeks bij de vertrouwenscontactpersoon.

Sociaal veilige sportomgevingNijmegen Atletiek vindt het belangrijk dat alle atleten, lopers, trainers en begeleiders in een gezonde en sociaal veilige sportomgeving kunnen sporten of trainen. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers grote gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de Atletiekunie. Nijmegen Atletiek heeft daarom bovenstaande omgangsregels met haar leden afgesproken.
Nijmegen Atletiek heeft een vertrouwenscontactpersoon (ook wel vertrouwenspersoon).
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste contact voor leden in geval van een vraag, een probleem, een melding of een klacht. De vertrouwenscontact-persoon is voor iedereen aanspreekbaar. Deze zo neutraal mogelijk en geven geen oordeel over wat er gebeurd is. Indien nodig zorgt deze dat een klacht of probleem terecht komt bij een (professionele) contactpersoon van de NOC*NSF of Atletiekunie of professionele hulpverlener. Dit gebeurt altijd in overleg met betrokkenen.
De vertrouwenscontactpersoon behandelt meldingen en klachten anoniem. Alleen als een zaak zeer ernstig of ingrijpend is moet de vertrouwelijkheid worden opgeheven.

Als er vragen zijn over deze omgangsregels mogen jullie ons er altijd op aanspreken.

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn: Claudia Spierings en vacature; Email: Claudia Spierings
Info over vertrouwenscontactpersoon: klik hier

Verenigings Documenten Overzicht