Kantine

De kantine in het clubhuis kan gereserveerd worden voor grotere groepen

Reserveringsverzoeken worden goedgekeurd door de verenigingsmanager of de sectie facilitair.

Nodigt u uit binnen Office 365 van Nijmegen Atletiek, gebruik dan de vergaderlocatie kantine
Nodigt u van buiten de vereniging uit, gebruik dan het adres: kantine@nijmegenatletiek.nl
De organisator ontvangt de uiteindelijke bevestiging/goedkeuring.

In onderstaande kalender is de beschikbaarheid weergegeven 

Facilitair Overzicht