Baanreglement

Algemene gedragsregels voor een veilig gebruik van de atletiekbaan

Baanregelement 2011 (herziene versie 15.10.11)

Alles draait om VEILIGHEID.

  1. De baan is bedoeld voor tempolopen, niet voor in- of uitlopen, herstellopen of wandelen. Gebruik hiervoor de binnen -en buitenvelden.
  2. In principe zijn de lanen 1 en 2 bedoeld voor langere tempolopen, laan 3 t/m 5 voor sprinters en laan 6 t/m 8 voor horden.
  3. Instructie dient buiten de lanen plaats te vinden, evenals het rekken en bewegelijkheidoefeningen.
  4. Steek het middenveld nooit over, tenzij er in de wijde omtrek geen werper te bekennen is. Als je met een werpnummer bezig bent, kijk dan altijd of je werpveld vrij is.
  5. De trainer draagt verantwoording over de veiligheid op de baan. Zijn of haar aanwijzingen dienen opgevolgd te worden en in probleemgevallen is hij/zij aanspreekbaar.
  6. Blijf voortdurend kijken wat er om je heen gebeurt, met name bij het betreden en verlaten van de baan.
  7. Het is verboden tegen de looprichting in te lopen. Alleen bij sprint mag een trainer anders besluiten. De trainer zorgt dan voor een gemarkeerd gedeelte waar veilig kan worden gesprint.
  8. Ruim altijd het materiaal dat je gebruikt hebt op.

We hopen dat u allen deze regels in acht neemt en wensen u een aangename sporttijd.

Verenigings Documenten Overzicht