Klankbordgroep sectie Loopsport

De klankbordgroep van de sectie loopsport is een aanspreekpunt voor de recreant-lopers.

De leden van de klankbordgroep zijn aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen, ideeën en klachten van lopers. De klankbordgroep bespreekt alles wat zij van lopers meekrijgen met de coördinatiecommissie loopsport. Samen wordt gekeken wat er met de tips, ideeën en klachten gedaan kan worden. Dat kan zijn een aanpassing van een training, een gesprek met de loper(s) of een trainer, of de uitwerking van een nieuw idee. Natuurlijk moet dat ook praktisch uitvoerbaar zijn en financieel haalbaar. Indien nodig voor besluitvorming worden de suggesties ook met het bestuur van Nijmegen Atletiek besproken.

Met de klankbordgroep hopen we de communicatie tussen de lopers en de coördinatiecommissie loopsport en het bestuur verder te verbeteren.
Geef je opmerkingen of ideeën door per mail: kbglopers@nijmegenatletiek.nl

Hieronder stellen de leden zich aan je voor:

Wenny van Os

Peter Thoenes

Sjaak Bos