Privacy verklaring

Nijmegen Atletiek doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacy verklaring informeren we je over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Nijmegen Atletiek wil voldoen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacy beleid;
  • Schriftelijke toestemming vragen als wij deze gegevens willen gebruiken voor een ander doel;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, en je hierop wijzen.

Nijmegen Atletiek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Als je na het doorlezen van dit document, nog vragen hebt, neem dan contact met ons op: privacy@nijmegenatletiek.nl

Over de club Overzicht