Kantoor

Kleine vergaderruimte voor 6 personen op het kantoor van de verenigingsmanager

Reserveringsverzoeken worden goedgekeurd door de verenigingsmanager of de sectie facilitair.

Nodigt u uit binnen Office 365 van Nijmegen Atletiek, gebruik dan de vergaderlocatie kantoor
Nodigt u van buiten de vereniging uit, gebruik dan het adres: kantoor@nijmegenatletiek.nl
De organisator ontvangt de uiteindelijke bevestiging/goedkeuring.

In onderstaande kalender is de beschikbaarheid weergegeven 

Facilitair Overzicht