Van toen naar nu

Nijmegen Atletiek is opgericht in 1978 destijds als "Atletiek Vereniging Nijmegen" (AV Nijmegen, afgekort AVN).

Zij is ontstaan uit twee andere verenigingen, n.l. Quick Nijmegen en Union Numaga Combinatie (UNC). De beide oud-verenigingen lagen nogal ver van de geplande kunststof atletiekbaan af, en dus lag het voor de hand dat er voor atleten en de diverse geledingen een nieuw home moest komen, gelegen aan die vernieuwde atletiekbaan in Brakkenstein. De moederverenigingen konden of wilden de mogelijkheden niet oppikken en dus ontstond na een gedegen voorbereiding AV Nijmegen. Ger Krol was de eerste voorzitter en zette de structuren neer die vele jaren haar nut heeft bewezen.

In de eerste jaren was de nieuwe vereniging te gast in het clubhuis van korfbalvereniging Novio. Toen Novio naar een nieuw sportcomplex ging, bood het AV Nijmegen haar clubhuis te koop aan. Het clubhuis moest wel aangepast worden aan de eisen die een atletiekvereniging stelt.

Inmiddels had AV Nijmegen een jaarlijkse internationale wedstrijd en een topsportbeleid. Samen met CIKO'66 werd het NK op Papendal gehouden en wat later op de eigen baan de Nike Games. De drijvende kracht achter die zaken was het wedstrijdorganisatiecomité. Op de achtergrond, maar niet onbelangrijk, speelde Jan Thijssen een rol binnen AV Nijmegen. Als vraagbaak en contactpersoon naar verschillende instanties heeft hij een belangrijke bijdrage aan AV Nijmegen geleverd. Later werd hij voorzitter en zorgde hij voor de volgende verbouwing van het clubhuis.

Ook werd in die tijd begonnen met een recreatieafdeling. Begin jaren negentig bleek dit niet aan de verwachtingen te voldoen. De trimafdeling bestond voornamelijk uit oud-atleten en de wervende kracht naar buiten was minimaal. De kennis om mensen verantwoord te laten sporten was ruimschoots aanwezig. Maar de nodige zorg voor de trimafdeling ontbrak. Daarom werd besloten deze afdeling te verzelfstandigen. Daartoe werd de stichting Pro-Athletics (afgekort PRO) opgericht. Hiermee werd duidelijk te kennen gegeven dat de recreatieve loopsport een doel op zichzelf is en geen bijwagen van de baanatletiek.

Ook de wedstrijdatletiek had baat gehad bij de splitsing. De competitie kreeg voorrang en de seniorenteams gingen richting eredivisie. Verder werd veel aandacht besteed aan het aanbieden van alle onderdelen op de training en aan de doorstroming van de jeugd. De topatletiek is al jarenlang goed vertegenwoordigd met als boegbeelden Marko Koers en Theo Joosten (trainer). En onder leiding van voorzitter Bert van der Koelen werd een begin gemaakt met een nieuwe topwedstrijd: de Nijmegen Global Athletics. Nijmegen Global Athletics is anno 2018 een zelfstandige stichting.

Bij al deze groei hoort ook een goede infrastructuur. De clubhuis-commissie kenmerkte zich door bouwactiviteiten. Na de derde verbouwing was AV Nijmegen een medische ruimte, krachthonk, kleedkamers en diverse multifunctionele ruimten rijker. De laatste jaren staan de herziening van de clubstructuur en de kwaliteitszorg in de aandacht. Nieuwe initiatieven, zoals recreatiesport overdag, zijn in een vergevorderd stadium. Begin 2017 is het clubhuis van binnen volledig gerenoveerd.

Omdat de vereniging zowel een club is voor de wedstrijdatleet en de topsporter, als voor de recreant, werd in 2004 besloten om AV Nijmegen en Pro-Athletics weer samen te voegen, en werd de vereniging omgedoopt in Nijmegen Atletiek.

Lees meer historie op de Wikipediapagina van Nijmegen Atletiek.

Geschiedenis Overzicht