Coronacrisis update 2 van het bestuur

Coronastilte

We hebben het vorige week donderdag aan al onze leden gemaild: de jeugd tot en met 18 jaar mag weer buiten sporten, de anderen nog niet. Die zullen moeten wachten tot 20 mei, want dan worden er waarschijnlijk weer nieuwe maatregelen van kracht.

Of dit gaat betekenen dat we onze oude, vertrouwde ritmes (inclusief een drankje na afloop in de kantine) weer mogen oppakken is onzeker. Direct nadat op 21 april bekend werd gemaakt, dat sporten voor de jeugd mag vanaf 29 april, zijn alle betrokkenen van Nijmegen Atletiek aan het werk gegaan. De coördinatiecommissie Jeugd, met op de achtergrond het bestuur en de verenigingsmanager, hebben een schema ontworpen, waardoor onze jeugdleden prettig en ook veilig kunnen gaan sporten. De jongsten echt samen, de wat ouderen op gepaste afstand. Nog deze week, op 29 april, zijn onze jeugdleden en hun trainers weer begonnen. De gemeente heeft aangegeven wat wel en niet gedaan kan worden op het sportcomplex en de Atletiekunie heeft richtlijnen opgesteld, die wij natuurlijk volgen. Hulde voor al diegenen die zich zo snel hebben ingezet voor onze jeugd en dat de komende tijd ook zeker gaan waarmaken. De rest moet wachten. Mag niet eens komen kijken, mag geen lekker kopje koffie komen drinken en zal ook nog steeds niet in groepsverband mogen wandelen, lopen of atletiek beoefenen op de baan.

Financiën en de coronacrisis.
Het afgelasten van trainingen betekent dat trainersdeclaraties wegvallen, de gemeente heeft de baanhuur opgeschort, inschrijfgelden afgelaste wedstrijden vallen weg, er zijn minder kosten voor gas, water en licht.
Schoonmaakkosten blijven bestaan. Het schoonmaakbedrijf voert op dit moment grotere klussen uit, waar het normaal gesproken niet aan toekomt.
Anderzijds missen we mogelijk drie maanden baromzet.
Nijmegen Atletiek heeft ook compensatie aangevraagd op grond van de ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’.
Het bestuur stelt zich op het standpunt dat de vereniging NA financieel uiteraard niets aan de crisis hoeft over te houden, maar we moeten wel waken voor tegenvallers.
Financiële beslissingen worden genomen door de ledenvergadering. Het bestuur komt na de coronacrisis met een afgewogen voorstel met als uitgangspunt dat de club z’n leden niet in de steek laat.

Het bestuur van Nijmegen Atletiek

 

Nieuws Overzicht