Criteria voor Clubrecords

Waar moet je prestatie aan voldoen om een nieuw clubrecord te worden?

Voldoet je prestatie aan onderstaande eisen, geef het nieuwe clubrecord dan door via het aanmeldformulier.

Algemeen
  1. Alleen de leden van Nijmegen Atletiek, uitgezonderd gastleden, kunnen clubrecords vestigen.
Baanonderdelen
  1. Alleen clubrecords op officiële, reguliere onderdelen worden vermeld. Uitgangspunt hierbij zijn de officiële Nederlandse recordlijsten van de Atletiekunie. In de clubrecordlijsten zijn de betreffende onderdelen per categorie weergegeven.
  2. Verdwijnt er een categorie/onderdeel uit deze officiële onderdelen dan blijft om historische redenen de vastgelegde prestaties wel staan. 
  3. Vanaf de B junioren geldt de eis van windmeting op de sprint- en springonderdelen waarbij dat gangbaar is (zijnde sprintnummers t/m 200 m, verspringen en hinkstapspringen). Het windvoordeel mag niet meer zijn dan 2 m/sec.
  4. Tevens is vanaf de B junioren elektronische tijd vereist op de sprintonderdelen. Bij handgemeten tijd op de sprintonderdelen minder dan 400 m. wordt 0.24 sec opgeteld om de prestatie te vergelijken met elektronische tijd, bij de 400 m. is dit 0.14 sec. Voor alle andere afstanden vindt geen correctie plaats.
  5. Er worden geen clubrecords bijgehouden voor de onderdelen van de Athletic champs, de nieuwe stijl pupillen atletiek. Ook voor de categorie mini pupillen C (het jaar waarin je 7 wordt) worden geen clubrecords bijgehouden. 
Wegonderdelen
  1. In principe geldt de eis dat de prestatie moet zijn behaald op een gecertificeerd parcours. Op de website van de Atletiek Unie kan men zien welke parcoursen gecertificeerd zijn. Ook tijden gelopen op niet-gecertificeerde parcoursen maar wel wedstrijden van de Atletiek Unie komen in aanmerking. Alle andere gevallen worden door de commissie clubrecords beoordeeld.
  2. Bij de senioren wordt uitgegaan van brutotijden. Voor jeugd en masters kunnen ook nettotijden worden aangemeld.
Clubrecords Overzicht