Kleedkamers kunnen weer worden gebruikt

Douches

In overleg met alle betrokkenen binnen Nijmegen Atletiek heeft het bestuur besloten de opening van het clubhuis vanaf zaterdag 18 juli enigszins te verruimen. De kleedkamers kunnen dan weer gebruikt worden.

Uiteraard met in achtneming van de 1,5 meternorm. Dit betekent maximaal 4 personen tegelijk in de kleedkamer. Maar het is beter als we ons zo veel mogelijk thuis omkleden. De douches kunnen niet gebruikt worden. Dus thuis douchen.

De bar/kantine blijft alleen nog in de ochtenden geopend en alleen als er een barmedewerker aanwezig is. De avondopenstelling lukt niet, omdat hiervoor in de vakantieperiode onvoldoende barmedewerkers zijn.

De looprichting in het clubhuis, gebruik kluisjes en het aantal zitplaatsen  beschikbaar bij geopende bar blijven hetzelfde.
Houd je aan de regels. Alleen samen krijgen we dit voor elkaar.

De maatregelen gelden bij ongewijzigd overheidsbeleid tot 1 september. Dan hopen we ook dat de wandelgroepen weer van start gaan.
Voor eind augustus bekijken we of maatregelen aangepast kunnen worden. In de Algemene Ledenvergadering, die gepland staat voor 31 augustus a.s., zullen we uitgebreider stil staan bij de genomen maatregelen sedert de “smart-lockdown”.

Het bestuur van Nijmegen Atletiek

Nieuws Overzicht