Algemene vergadering goed verlopen, huldiging vrijwilligers

AV op het scherm

Op 7 juni is de jaarlijkse AV gehouden. Dit keer digitaal vanwege de beperkende corona-maatregelen.
Daar deden 30 mensen aan mee.

Naast de gebruikelijke agendapunten heeft de AV ingestemd met het samenvoegen van de sectie jeugd en de sectie wedstrijd in een nieuw te vormen coördinatiecommissie baanatletiek. Hier zal de komende tijd vorm aan worden gegeven.
Een belangrijk item was ook de aanstelling van een trainerscoördinator voor de baanatletiek. De selectieprocedure zal hiervoor binnenkort starten.
Met beide zaken worden belangrijke stappen gezet in de verdere verbetering van de baanatletiek.

De AV heeft afscheid genomen van Loek Janssen als voorzitter. Hij heeft deze functie 6 jaar met hart en ziel ingezet en heeft van NA weer een stabiel vereniging gemaakt.

Tijdens de AV zijn een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet:

  • Trees Rutten die heel veel jaren de inschrijvingen voor de wedstrijden van pupillen en junioren heeft verzorgd. Ook heeft ze jarenlang  bardienst op de dinsdagavond gedaan. Zij heeft haar taken als vrijwilliger neer moeten leggen, maar is nog is nog de trotse bezitter van 44 clubrecords.
  • Marian Klaasen wordt in het zonnetje gezet voor haar jarenlange inzet voor de ledenadministratie en de boekhouding. Beide zaken zijn  tip-top op orde. Zij blijft het doen, maar zal in de nabije toekomst het stokje overdragen.
  • Afscheid wordt genomen van Wilma Faber. Ook zij heeft zich jarenlang ingezet voor NA. Met name in de coördinatiecommissie wandelen. En Wilma heeft vele malen geholpen de kantine in kerstsfeer te brengen.
  • Olav Buunen wordt in het zonnetje gezet voor zijn betrokken en kritische inzet voor digitaal Nijmegen Atletiek. Zeker in deze coronatijd is zijn inzet onmisbaar.
Nieuws Overzicht