Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)

De Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC), de naam zegt het al, regelt alles rondom de baanwedstrijden. Daar komt behoorlijk wat bij kijken.

Zo moeten er per wedstrijd enkele tientallen juryleden zijn. De zogenoemde topjury (o.a. de wedstrijdleider, starter, scheidsrechters) draagt zorg voor het verloop op de dag zelf op de baan. De WOC leden zullen zich bezighouden met alle zaken achter de schermen:
opbouwen van het wedstrijdveld (werpsectoren uitzetten, horden klaarzetten, kogels, disci, speren wegen en klaarzetten, electronische tijd opbouwen, etc.), opstellen van het tijdschema (meestal chronoloog genoemd), inschrijven atleten, indelen in startgroepen, maken van jurylijsten, verwerken van de door de onderdeel scheidsrechter en wedstrijdleider gecontroleerde uitslagen en het publiceren daarvan op de wedstrijddag zelf en na de wedstrijd online op de website(s) zetten.

De jaarplanning van de eigen wedstrijden verloopt ook via de WOC dus overleg op tijd met de WOC om niet verrast te worden.

Neem contact op met de WOC.

Juryleden maken de wedstrijd mogelijkVind je het leuk om faciliterend bezig te zijn met wedstrijden en letterlijk dichtbij atleten en prestaties te staan? Er is altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers en dat kunnen zowel juryleden zijn maar ook ouders die hand en spandiensten leveren tijdens een wedstrijd. Het opleggen van een lat bij hoogspringen, of het harken bij het verspringen, het terugbrengen van kogels, speren en ballen zijn wel jurytaken, maar een opleiding is daarvoor minder noodzakelijk, maar wel handig om te begrijpen waarom een balworp wordt afgekeurd, of wanneer een sprong toch niet als goed wordt beoordeeld door de jury. Jurylid zijn is natuurlijk niet alleen voorbehouden aan ouders of oudere atleten, ook een jonge atleet kan een aangepaste cursus volgen en als jurylid worden ingezet bij bijvoorbeeld pupillenwedstrijden. De WOC ( de jurycoördinator) zorgt voor de opleiding van vrijwilligers tot juryleden.

Vraag de jurycoördinator om meer informatie.

ABC Overzicht